Sprutbyte i framtiden
Niklas Karlsson, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten 
Vad vet vi om narkotikarelaterad dödlighet?  
Lisa Andersson, doktorand Malmö Högskola, Björn Johnsson, docent Malmö Högskola